Bacówka PTTK Jaworzec nieczynna do 3 maja.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bacówka PTTK służy wszystkim turystom, zwłaszcza członkom PTTK
 2. Bacówka zapewnia co najmniej:
 • noclegi w warunkach turystycznych
 • proste posiłki i ciepłe napoje
 • wrzątek do naczyń własnych turysty bezpłatnie w okresie od 1.X do 30.III
 • ciepłą wodę do mycia od 18.30 do wyczerpania zapasu
 • spożycie posiłków w jadalni przygotowanych we własnym zakresie w okresie od1.X do 30.IV
 • wykorzystanie jadalni w charakterze świetlicy poza okresem wydawania posiłków
 • korzystanie z apteczki wyposażonej w środki pierwszej pomocy
 • turystom nocującym w bacówce, możliwość przechowanie ekwipunku oraz suszenie odzieży i obuwia, a także naprawy sprzętu turystycznego we własnym zakresie.
 1. W bacówce od godziny 23.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. Używanie instrumentów muzycznych i urządzeń nagłaśniających jest zabroniona w godzinach ciszy nocnej.
 2. Doba w bacówce obowiązuje od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego .
 3. Bufet jest czynny od 7.30 do 21.30
 4. Przy kwaterowaniu turyści zobowiązani są podać wszystkie dane do meldunku.
 5. Przy kwaterowaniu pobierana jest należność za cały pobyt + od 2 nocy opłata klimatyczna w kwocie 1,60 zł za każdą następną noc. Uchwała nr XII/43/2011 Rada Gminy Cisna.
 6. Schronisko udziela zniżek:
 • 20 % zniżki dla członków PTTK za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej
 • 10 %  zniżki dla studentów po okazaniu ważnej legitymacji
 • 10% zniżki dla Honorowych Dawców Krwi
 • 100 % zniżki dla dzieci do lat 4,
 • 50 % zniżki dla dzieci od 5 do 7 lat. Zniżki nie łączą się.
 1. Kluczy do pokoi nie wolno wynosić z budynku – należy zostawić je każdorazowo w recepcji/ bufecie. Przy meldunku pobierana jest kaucja za klucz zwracana w dniu wyjazdu w kwocie 30 zł
 2. Osoby przebywające w schronisku są zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze.
 3. Gość bacówki zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.
 4. W bacówce obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia.
 5. Na terenie bacówki oraz w jej obrębie poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 6. Goście bacówki zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.
 7. Goście bacówki zobowiązani są do segregacji śmieci.
 8. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność bacówki należy zgłaszać pracownikom , którzy ustala wysokość odszkodowania.
 9. Pobyt zwierzęta w bacówce jest dozwolony, mogą też pozostać przed bacówką, w miejscu do tego wyznaczonym. Całkowity zakaz wstępu zwierząt na jadalnie.
 10. W razie przekroczenia regulaminu bacówki lub nieodpowiedniego zachowania się, pracownik jest upoważniony do usunięcia klienta. Wezwania Policji, Straży Granicznej.
 11. Osoba przebywająca na terenie bacówki jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go.
 12. Zapłata za nocleg jest równoznaczna z zapoznaniem się z regulaminem i zastosowaniem się do niego.